KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Muzeum Podkrkonoší se může chlubit rozsáhlou (pre)historickou sbírkou. K vidění je například lancknechtský meč z období ještě před třicetiletou válkou
 
Autor / zdroj foto: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově / Trutnov

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově shromažďuje a eviduje sbírky hmotných dokladů vývoje prehistorie a historie, zejména z území Trutnova, v oborech archeologie, etnografie, historie a dalších pomocných historických věd.

Muzeum zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav. Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů. Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře,  vše se  zaměřením na historii a její pomocné vědy.


Militária
Nejvýznamnější částí jsou sbírkové předměty dokumentující prusko-rakouskou válku 1866jako jsou palné zbraně (pušky, pistole, dělostřelecká munice) a chladné zbraně (šavle, bodáky, tesáky) i výstroj bojujících stran. Dalšími významnými artefakty ze sbírky militárií jsou např. popravčí meč z počátku 17. století, lancknechtský meč z období ještě před třicetiletou válkou a za zmínku jistě stojí i soubor přileb z doby třicetileté války (moriony, pappenheimky).

Výtvarné umění
Můžete se těšit především na soubor obrazů a plastik dokumentujících činnost výtvarných umělců Trutnovska, Krkonoš a Podkrkonoší. Nejvýznamnější částí podsbírky je soubor plastik trutnovského sochaře a rodáka z nedalekého Královce Emila Schwantnera (1890–1956), čítající několik bust a zvířecích plastik, realizovaných mimo jiné v sádře. Dále sbírka obsahuje dřevěné plastiky sakrální povahy zejména z 19. století.


Z historie muzea
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově bylo založeno jako městské v roce 1890 tehdejším starostou dr. Josefem Flöglem se začleněním pod německou správu. Počátky muzea nebyly jednoduché. Začínalo se velmi skromně. Nebylo k dispozici stálé sídlo, a tak byl sbírkový fond , který byl tvořen ponejvíce z darů, shromažďován v budově reálky ve Školní ulici. V počátečních letech existence muzea dosahoval počet evidovaných předmětů jen několik desítek.

Teprve polovina 20. let 20. století přinesla určitý zlom a sbírka se začala utěšeně rozrůstat. O této době lze již také hovořit jako o počátcích cílevědomé sbírkotvorné činnosti trutnovského muzea. Po mnohých stěhovacích peripetiích získalo muzeum v roce 1927 několik místností v dívčí obecné a měšťanské škole, sídlící v budově bývalého hradu.

Teprve v roce 1950 připadl celý objekt výhradně muzeu. V této době bylo zaevidováno zhruba 6000 předmětů a začaly se také pořádat krátkodobé výstavy. Muzejní fond se v následujících letech úctyhodně rozrůstal.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.