AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

ZŠ V Domcích nabízí první bilingvní třídu
ZŠ V Domcích nabízí první bilingvní třídu. 
Autor / zdroj foto: Michaela Dědková

Trutnov

ZŠ V Domcích přichystala novinku pro nový školní rok. Od září nabídne vzdělávání dětí prvního ročníku v anglicko-české bilingvní třídě. 

Na základě poptávky rodičů, kteří využívají služby soukromých školek v Trutnově s výukou angličtiny, se ZŠ V Domcích rozhodla reagovat na narůstající zájem o dvojjazyčné vzdělávání také v základní škole. Kromě standardní první třídy otevře od září třídu pro prvňáky, kteří se budou vzdělávat z poloviny v angličtině, z poloviny v češtině. „Následujících 5 let budeme postupně v každém dalším ročníku otvírat jednu bilingvní třídu, tudíž za 5 let nabídneme tuto formu vzdělávání kompletně pro celý první stupeň. Podmínkou je samozřejmě stálá poptávka, to znamená, že se nám musí přihlásit alespoň 20 dětí na třídu,“ vysvětluje Zuzana Horáková Radová, ředitelka ZŠ V Domcích.

Výuka bude probíhat ve standardně vybavené třídě s interaktivní tabulí a tablety. Na výuce se bude podílet jak kvalifikovaný pedagog, tak rodilý mluvčí. V angličtině budou vyučovány předměty výtvarná, hudební a tělesná výchova, člověk a svět práce a informatika, a to z jedné poloviny v českém jazyce a z druhé poloviny v anglickém jazyce. Výuka se střídá v lichých a sudých týdnech. „Vycházíme rovněž z předpokladu, že bilingvní vzdělávání znamená nejen zvládnout obě řeči, ale také propojit obě kultury. Podle názoru některých psychologů se dvojjazyční lidé dokáží lépe orientovat v multikulturním prostředí, jsou tolerantnější a výrazně kreativnější. Dvojjazyčnost také prokazatelně zvyšuje mozkovou efektivitu a posiluje kognitivní funkce mozku. Zlepšuje myšlenkové procesy paměti, koncentraci, pozornost i schopnost rychlejšího myšlení a porozumění informacím,“ dodává ředitelka školy.

Považuji to za dobrý počin. Přestože se angličtina na našich základních školách běžně učí, toto je přeci jen vysoce nad standardem klasické výuky cizího jazyka. Děti, které angličtina baví a učily se ji už ve školce, tak mají možnost pokračovat a zdokonalovat se v anglickém jazyce při výuce jiných předmětů. Rozšiřuje se tak nabídka vzdělávání v Trutnově velice atraktivním směrem,“ popisuje přínos Tomáš Hendrych, místostarosta města Trutnova.

Zápisy k povinné školní docházce pro vzdělávací rok 2024/2025 probíhají online v termínu od 1. března do 17. dubna. Prezenčně v prostorách školy je zápis do prvních tříd 4. a 5. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.

Autor / zdroj: Michaela Dědková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.