KAM NA VÝLET / Hvězdárny a planetária

Hvězdárna v Úpici.
Úpická hvězdárna pořádá i pozorování zvlášť zajímavých astronomických úkazů
Hvězdárna v Úpici.  
Autor / zdroj foto: obsupice.cz

Hvězdárna v Úpici / Úpice

Úpická hvězdárna pořádá pravidelně pro jednotlivce i skupiny či exkurse z řad veřejnosti astronomické pořady spojené v případě jasného počasí s pozorováním oblohy. Nepravidelně pořádá také pozorovací akce, zejména při příležitosti neobvyklých či zvlášť zajímavých astronomických úkazů.

Úpickou hvězdárnu naleznete v šestitisícovém městě Úpici, v jeho jihozápadní části. Hvězdárna se nachází, jak bývá u hvězdáren zvykem, na kopci zvaném "U Lipek". Pokud se budete držet směrovek, můžete autem přijet až k parkovišti u vchodu do areálu Hvězdárny.

Úpická hvězdárna je odborným pracovištěm, dosahujícím v několika oblastech své činnosti velmi vysoké odborné či špičkové úrovně, některá pozorování jsou dokonce zcela unikátní. Kromě záležitostí čistě vědeckých se hvězdárna orientuje také na astronomickou osvětu směřovanou k nejširší laické veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež.

Široké veřejnosti nabízí Hvězdárna jak pozorování noční oblohy, tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem. V případě mimořádných nebo zvlášť zajímavých nebeských úkazů pořádá hvězdárna zpravidla zvláštní pozorovaní a přizpůsobuje těmto pozorováním svoji otvírací dobu pro veřejnost. Kromě pozorování je možné seznámit se se základní astronomickou technikou, popřípadě absolvovat některou z přednášek či shlédnut (zejména v případě horšího počasí) některý ze vzdělávacích pořadů. 

Přístrojové vybavení hvězdárny
Přístrojové vybavení hvězdárny je tvořeno mnoha rozličnými přístroji, z nichž některé jsou určeny výhradně pro vědecká pozorování a jiné kromě toho slouží i k popularizaci astronomie. Hlavní přístroje jsou doplněny určitým množstvím malých ručních přístrojů.

Hlavní kopule:
Hlavní kopule, nacházející se na hlavní budově hvězdárny, skrývá na poháněné vidlicové paralaktické montáži několik přístrojů pro různé využití.
- Refraktor Mertz pro každodenní použití kresby sluneční fotosféry, pointace, ukazování nebeských objektů návštěvníkům. Tento čočkový přístroj je vynikajícím nástrojem pro pozorování objektů Sluneční soustavy a jiných jasných nebeských objektů,
- Reflektor Meniskus Cassegrain určený zejména k vizuálnímu pozorování slabých objektů noční oblohy,
- Maksutovova komora určená výhradně pro klasické fotografování slabých objektů noční oblohy, jako jsou deep-sky objekty, komety, oblasti gama záblesků apod.
- Somet Binar 25 x 100

Malá (Bečvářova) kopule:
Bečvářova kopule nepatří svými rozměry rozhodně k obrům, skrývá však přístroje velikána. Přístrojem umístěným v kopuli konal svá průkopnická pozorování slavný československý astronom Antonín Bečvář. V této kopuli probíhají také různá experimentální pozorování denní i noční oblohy. Bečvářova kopule skrývá paralaktickou montáž nesoucí tyto přístroje:
- Bečvářův astrograf
- Vynikající refraktor Secretain pro pointace, pozorování Slunce, objektů Sluneční soustavy, proměnných hvězd.
- Zrcadlová komora pro fotografování komet, deep-sky objektů, zacvičování adeptů astrofotografie.

Dalekohled Meade LX 200:
Dalekohled americké firmy Meade je jedním z přístrojů, se kterými se běžný návštěvník hvězdárny nesetká. Tento dalekohled je umístěn ve vlastní "kopulce" na střeše hlavní budovy a je využíván ve spojení s CCD kamerou výhradně k vědeckým účelům - k detekci optických protějšků gama záblesků a astrometrii malých těles sluneční soustavy.

Sluneční domek
Ve slunečním domku je k dispozici tzv. patrolní dalekohled, který slouží k pravidelnému pozorování a záznamu sluneční aktivity. Tento dalekohled se skládá ze soustavy dvou rovinných zrcadel, jenž soustřeďují světlo do napevno vodorovně uloženého dalekohledu. Tento dalekohled pak předává obraz na optickou lavici, umístěnou v temné komoře. Tato lavice umožňuje velice rychle měnit pozorovací uspořádání a tak zpřístupňuje celou řadu experimentů. V základním režimu je lavice připravena na pozorování ve třech vybraných spektrálních oborech, a to v bílém světle (neutrálními filtry zeslabené sluneční světlo), dále v červeně zabarvené čáře H-alfa (656,3 nm) a v téměř ultrafialové čáře CaII-K (393,4 nm), které jsou dostupné díky dvěma nezávislým interferenčním řetězcovým filtrům Šolcova typu. Snímání je řešeno průmyslovou CCD kamerou a následnou digitalizací do PC, kde probíhá požadované zpracování obrazu. Druhý předpřipravený režim je spektroskopický, kdy lze pozorovat Slunce v jakékoli vlnové délce optického oboru. Vše ostatní (např. zakázková proměřování optických soustav, testování optických elementů a pod.) je k dispozici velice rychlou přestavbou prvků na optické lavici. Druhá linie přístrojů je tvořena radiovými metodami, kam patří příjem radiového kosmického šumu na frekvenci 32,8 MHz, druhá frekvence 29,5 MHz je v rekonstrukci, stejně jako radioteleskop 565 MHz. Poslední radiovou metodou je nepřímá metoda registrace rentgenového toku ze Slunce, konkrétně metodou SEA, tedy "radiovou"odezvou ionosferické vrstvy D. Všechna pozorování jsou publikována na internetu, dále v prestižním katalogu Solar- Geophysical Data (vyd. NOAA + NESDIS + NGDC Boulder, USA), jakož i ve zpravodaji Hvězdárny v Úpici. Kromě získávání vědeckých poznatků slouží i k tvorbě varovných zpráv pro energetické a zdravotnické účely. 

Další přístroje:
Hvězdárna ke své vědecké a popularizační činnosti dále využívá různých přístrojů, z nichž za zmínku stojí 300mm Newton na Dobsonově montáži, několik dalekohledů Somet Binar a jiných přenosných dalekohledů. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu hvězdárny.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.